Makine Tesis Değerleme

Şirketimiz, gayrimenkule dayalı makine ve teçhizatların değerlemesi konusunda uzman makine mühendisleri ile hizmet vermektedir.• Makine ve Ekipman Değerlemesi

• Makine Parkı ve Sabit Kıymet Değerlemeleri

• Sanayi Kullanımlı Tüm Makine ve Teçhizatların Değerlemesi

• Çimento Tesisleri

• Rafineriler

• Tersaneler

• Hava, Kara ve Deniz Araçları

• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlemesi

• RES ve HES Tesisleri

• Taşıt Araçları Değer Tespiti