Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gayrimenkul Değerlemesi

9.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 250.000,-USD değerinde taşınmaz satın almaları yeterli olacaktır. Daha önce 1.000.000,-USD olan minimum satın alma bedeli 250.000,-USD ye düşürülmüştür.

 

Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değerinin 250.000 USD’nin üzerinde olup olmadığını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve BDDK listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından hazırlanmış değerleme raporlarınca onaylanır. 

 

OVİ olarak, SPK tarafından kabul edilen, geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanları tarafından, uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu hazırlanması aşamasında, hizmet vermekteyiz.

 

Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Rehberi:

 

https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/yabancilarin-tasinmaz-edinim-rehberi

 

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180919.pdf

 

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/vatandaslik_icin_sss-03-01-2019.pdf